Chris Thomas
Chris Thomas Senior Director, Advisory & Transaction Services, Retail Bristol